Snabbutvärdering av smarta AR-glasögon

Det här är ett verktyg för att snabbt avgöra om smarta AR-glasögon skulle kunna vara en kostnadseffektiv lösning till ett specifikt produktionscase för operatörer i montering.

Vad är smarta AR-glasögon?

Smarta AR-glasögon är som en liten dator man bär på huvudet med skärmar placerade mitt framför ögonen. AR är en engelsk förkortning och på svenska blir det "förstärkt verklighet". Namnet kommer av att glasögonen kan visa information direkt i verkligheten lite som ett hologram och därmed just förstärka verkligheten med digital och interaktiv information.

ARSG exempel

Use case

Use caset är främst för operatörer som använder smarta AR-glasögon för att ta emot monteringsinstruktioner. För andra cases som beredningsarbete och logistik kommer frågorna och resultaten inte bli lika passande.

Storleken på use caset

Det här verkyget är framtaget för att användas för en eller ett set av stationer. Antalet stationer bör väljas från ett operatörsperspektiv. Alltså inte mer stationer än vad en operatör normalt roterar runt under arbetsdag. Om stationerna skiljer sig dramatiskt åt kan det vara bra att begränsa sig ytterligare.

Disclaimer

Det här verktyget ersätter inte en noggran kostnadsanalys. Det är till för att snabbt få en grov uppskattning på hur troligt det är att det är värt att lägga mer tid på att undersöka smarta AR-glasögon. En rekommendation från verktyget är ingen garanti att smarta AR-glasögon är en bra investering!

Innan du börjar med verktyget, vänligen berätta lite om dig själv:

Verktyget

Nu börjar själva verktyget. Svara på de frågorna som kommer nedanför. Ibland får du följdfrågor, svara på dem också. Välj det svaret som du känner ligger närmast om inget helt passar.

Första uppskattning (påverkar inte ditt resultat)

Ta tag i pilen här nedanför och dra till där du själv tror att resultatet kommer hamna.

Väldigt låg lämplighet
Låg lämplighet
Hög lämplighet
Väldigt hög lämplighet

Operatörer


1. För varje station rör sig operatören inom en sträcka av:


0-2 meter


3-5 meter


6-10 meter


Mer än 11 meter


Jag vet inte
2. Cykeltiden för operatörerna är:


Mindre än 2 minuter


Upp till en timme


Flera timmar


Flera dagar


Ingen (hantverksarbete)


Jag vet inte
3. Arbetsmiljön kräver skyddsglasögon.


Aldrig


För några stationer


För de flesta stationerna


Alltid


Jag vet inte
4. Operatörerna delar arbetsyta med fordon som rör sig under monteringsarbete.


Aldrig


Endast för några stationer


Det varierar


Ett par gånger per dag


Hela tiden


Jag vet inte
Operatörerna kommer i direkt kontakt med fordon inom sitt arbetsområde


Operatörerna behöver röra sig genom trafikerade områden för en del uppgifter


Operatörerna behöver röra sig genom trafikerade områden för att ta sig till och från sina arbetsstationer


Det finns trafik direkt bredvid arbetsmiljön men den är tydligt avgränsad från operatörerna


Jag vet inte5. Vad behöver operatörerna ha på sig på huvudet?


Inget


Hjälmar för att skydda skallen


Svetsvisir eller annat som täcker ansiktet


Hjälm som helt innesluter huvudet


Jag vet inte
Utrustningen sitter så tätt att inga glasögon större än vanliga glasögon får plats emellan


Det finns plats för smarta AR-glasögon stora som skyddsglasögon men operatörens öron är förtäckta


Det finns plats för smarta AR-glasögon stora som skyddsglasögon och operatörens öron är inte förtäckta


Jag vet inte6. Operatörernas behov av instruktioner kan begränsas till specifika och sammanhängande tider.


Nej, operatörerna behöver tillgång till instruktioner under hela arbetsdagen


Nej, operatörerna har sporadiska men ofta förekommande behov av instruktioner


Nej, operatörerna har sporadiska och sällsynta behov av instruktioner


Ja, operatörerna behöver som mest instruktioner 2 timmar åt gången under en dag


Ja, operatörerna behöver som mest instruktioner 4 timmar åt gången under en dag


Jag vet inte
Några sekunder några gånger per dag


Några sekunder flera gånger om dagen


Några minuter åt gången några gånger om dagen


Ett par timmar åt gången några gånger i månaden


Ett par dagar åt gången några gånger i månaden


Jag vet inte7. Hur ofta behöver operatörerna lära om eller lära sig en ny arbetsuppgift i genomsnitt?


1-3 gånger om dagen


1-3 gånger i veckan


1-3 gånger i månaden


1-3 gånger per kvartal


1-3 gånger per år


Jag vet inte
Total förändring av uppgifterna med liten koppling till de gamla uppgifterna


Total förändring av uppgifterna men med stora likheter med de gamla uppgifterna


Runt hälften av uppgifterna förändras med liten koppling till de gamla uppgifterna


Runt hälften av uppgifterna förändras men med stora likheter med de gamla uppgifterna


Bara små uppdateringar


Jag vet inte8. Hur ofta gör operatörerna misstag i genomsnitt?


Väldigt sällan


Sällan


Någorlunda ofta


Ofta


Väldigt ofta


Jag vet inte
9. Hur allvarligt är det om det sker misstag?


Negligerbart (ingen eller nästan ingen kostnad att åtgärda)


Mindre allvarlig (accepterbar kostnad att åtgärda)


Allvarligt (dyra reparationer eller risk att förlora kund)


Väldigt allvarligt (risk för mindre personskador)


Katastrofalt (risk för allvarliga personskador eller dödsfall)


Jag vet inte
Infrastruktur


1. Alla monteringsinstruktioner finns lagrade i ett digitalt format.


Håller inte alls med


Håller delvis inte med


Neutral


Håller delvis med


Håller helt med


Jag vet inte
2. Alla monteringsinstruktioner följer ett standardiserat format där information automatiskt kan hämtas ut.


Håller inte alls med


Håller delvis inte med


Neutral


Håller delvis med


Håller helt med


Jag vet inte
3. Wi-Fi eller Bluetooth uppkopplingen i arbetsområdet är:


Det finns ingen uppkoppling


Hastigheten och täckningen är inte tillräckligt där operatörerna arbetar


Hastigheten eller täckningen är inte tillräcklig där operatörerna arbetar


Hastigheten eller täckningen är bra där operatörerna arbetar


Hastigheten och täckningen är bra där operatörerna arbetar


Jag vet inte
4. Det finns just nu mycket dyr utrustning som krävs för att guida operatörerna i monteringsarbete.


Håller inte alls med


Håller delvis inte med


Neutral


Håller delvis med


Håller helt med


Jag vet inte
Produktion


1. Inpassningen av monteringsdetaljer är svårt.


Håller inte alls med


Håller delvis inte med


Neutral


Håller delvis med


Håller helt med


Jag vet inte
Monteringsdata innehåller 3D data i ett format som kan extraheras lätt


Monteringsdata innehåller 3D data i ett format som är väldigt svårt att extrahera till andra format


Monteringsdata innehåller ingen digital 3D data


Monteringsdata innehåller ingen 3D data över huvud taget


Jag vet inte2. Vi skulle överväga att ha fler varianter i produktion om operatörerna kunde hantera det utan att göra mer fel.


Håller inte alls med


Håller delvis inte med


Neutral


Håller delvis med


Håller helt med


Jag vet inte